Edit
Click here to add content.

Próby glebowe

Roldam serwis

Pobieranie prób glebowych, analiza i interpretacja wyników

Dokładne i poprawnie wykonane pobranie próbek oraz określenie zasobności gleby, pozwala zoptymalizować nawożenie, zmniejszyć koszty i chronić środowisko, to jedne z zalet jakie daje Państwu skorzystanie z naszej usługi. Próbki pobierane są zgodnie polską normą PN-R-04031:1997. Korzystając z technologii opartych na pozycjonowaniu DGPS i oprogramowaniu GIS oznaczamy każdy punkt pobrania gleby, by można było zawsze do tego punktu powrócić. W zakresie usługi otrzymują państwo dojazd do klienta, wykonanie obrysów pola, pobranie i przekazanie próbek do badania, interpretację wyników w postaci map zasobności.

W zakres podstawowej usługi otrzymują Państwo, wykonanie obrysu badanego pola. Następnie, zgodnie z instrukcją pobierania próbek glebowych PN-R-04031:1997 przystępujemy do pobierania gleby. Korzystając z technologii opartych na pozycjonowaniu DGPS i oprogramowaniu GIS oznaczamy każdy punkt pobrania gleby, by można było zawsze do tego punktu powrócić.

W zależności od potrzeb jedna próba zbiorcza pobrana jest z powierzchni:

– 0,5 ha
– 1 ha
– 2 ha
– 4 ha

Korzystając z najnowszych osiągnięć technologicznych podział powierzchni wykonujemy na podstawie map Talking Fields.

Czym jest mapa Talking Fields?

Jest to mapa, która powstaje na podstawie analizy dziesiątek zdjęć satelitarnych zawierających informacje o zawartości chlorofilu, ilości opadów i nasłonecznienia.
Dzięki tej metodzie otrzymujemy kompendium wiedzy na polu rolnika. Wiedza ta jest przydatna do nowoczesnego pobrania prób glebowych oraz do mądrego nawożenia i planowania zabiegów na danym polu.

Kolory od żółtego do czerwonego na mapie oznaczają obszary słabego lub bardzo słabego wzrostu biomasy w ostatnich 8 latach, intensywne inwestowanie w nawożenie na tych obszarach, w zależności od gleb na polu nie ma raczej większego sensu bez szczegółowego zbadania ich. Z kolei obszary w odcieniach zieleni odpowiadają dobremu lub bardzo dobremu wzrostowi biomasy, w te obszary warto jest inwestować. Otrzymujemy kompendium wiedzy z ostatnich 9 lat na polu rolnika. Wiedza ta jest przydatna do nowoczesnego pobrania prób glebowych oraz do mądrego nawożenia i planowania zabiegów na danym polu.

Korzystając z technologii opartych na pozycjonowaniu DGPS i oprogramowaniu GIS oznaczamy każdy punkt pobrania gleby przypisany jest do punktu GPS, co umożliwi nam w przyszłości powrót i analizę gleby z tego samego miejsca. Dzięki temu cały proces pobierania, analizowania i nawożenia daje miarodajne efekty.

Wszystkie pobrane i opisane próby trafiają do akredytowanej Stacji Chemiczno-Rolniczej w Gliwicach do analizy.
Próbki gleby poddajemy analizie w zakresie:
– pH kwasowość w KCl
– fosfor P_2 O_5
– potas K_2 O
– magnez Mg
– azot N
– określenie potrzeb wapnowania
– zasolenie
– próchnica
– mikroelementy

Po około 3-4 tygodniach wyniki zostają przekazane w celu utworzenia graficznej mapy zasobności.

 

Korzystając z naszej usługi mogą Państwo przebadać próby w zakresie:
– określenia zasobności w użytkach rolnych na zawartość makroelementów – (pH, Mg, P, K)
– oznaczenie zawartości mikroelementów – (mangan, cynk, miedź, żelazo, bor)
– oznaczenie azotu mineralnego z oceną zawartości azotu – (3 warstw :
0-30 cm,
31-60 cm,
61-90 cm;
– oznaczenie zawartości próchnicy;
– oznaczenie zawartości siarki siarczanowej (S-SO4);
– oznaczanie składu granulometrycznego.

Roldam serwis

Pobieranie prób glebowych

Próby gleby pobierane są przy użyciu w pełni automatycznych próbników zamontowanych na quadzie lub samochodzie terenowym.

Zadzwoń i zapytaj o szczegóły