Artur Spałek

Przedstawiciel handlowy

Brief info

Opiekun powiatów:
- Strzelecki
- Nyski
- Prudnicki
- Kędzierzyńsko-Kozielski
- Głupczycki
- Raciborski
- Gliwicki
- Tarnogórski